Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Internal Auditing en Public Auditing

Bijdragen voor toezichthouders, bestuurders en organisatiekundigen

Welkom op deze website; een platform dat is bedoeld om het gedachtegoed van internal auditing uit te dragen. We hanteren de term public auditing omdat internal auditing binnen de overheid nu de aandacht heeft; zoals destijds de term operational auditing voor de private sector werd toegepast.
Als vakgebied heeft internal auditing een ontstaans- en groeiperiode van dertig jaar achter de rug; een ontwikkeling die zich in de besloten omgeving van professionals heeft afgespeeld. De tijd lijkt gekomen om de betekenis van internal auditing voor het besturen van organisaties nu breder te promoten. Toezichthouders, commissarissen, gedeputeerden, bestuurders, directeuren en controllers willen we met deze site informeren over de oorsprong van het vakgebied en beschrijven hoe verschillende ontwikkelingen hebben geleid tot het huidige concept van een onafhankelijke en objectief toetsende functie. Mogelijk kunnen we daarmee ook bijdragen aan de maatschappelijke erkenning van internal auditing als een qua omvang beperkte, doch qua impact prominente functie bij het verantwoord besturen van organisaties.

In het boek “Internal auditing; een managementkundige benadering” is de ontwikkeling van het vakgebied uitvoerig beschreven. Onlangs is daarover een persbericht verschenen.

Bekijk mijn diensten

Uitgelicht

Recente updates

Bekijk meer updates

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl