Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“De evaluatie van de Auditdienst Rijk (ADR)”

Datum: 10-2016
Publicatie: 10-2016. Hovinga, G.R. & Molenkamp, A. (2016). "De evaluatie van de Auditdienst Rijk (ADR)"

Naar verluidt is de Auditdienst Rijk aan het begin van 2016 geëvalueerd.
De afsluitende rapportage zou per april 2016 door het onderzoeksbureau
zijn opgeleverd; openbaarmaking heeft evenwel nog niet plaatsgevonden.
Het leek de auteurs dienstig zich alvast op de beoordeling van de
evaluatieresultaten voor te bereiden. Dit zijn onze vragen….

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl