Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

Haiku no. 44, Overheid

Datum: 10-02-2021, 07:00 uur

Rapport

Peer review van de Algemene Rekenkamer (1)

“Algemene Rekenkamer pleit na peerreview voor modernisering financial audit” (2)
“Peer review oordeelt positief (3) over Algemene Rekenkamer en doet aanbevelingen” (4)

De rekenkamers van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben, “op uitnodiging van” (5), een peer review uitgevoerd naar de Algemene Rekenkamer (AR). Naast loftuitingen bevat het rapport zorgwekkende aanbevelingen als “er wordt zwaar gesteund op controles door de Auditdienst Rijk (ADR)”, “dat ontheft de AR niet van haar verantwoordelijkheid”, “stel controlestandaarden op” en “heroverweeg vorm en inhoud van de oordelen in financial audits”.

De aanbeveling tot meer eigen financieel onderzoek verwoordt de AR in een haar brief aan de Tweede Kamer (6) als: “over de onafhankelijke uitvoering van de financial audit treden wij graag in overleg met uw Kamer… en de minister van Financiën… onze voorstellen hebben ook consequenties voor de Auditdienst Rijk… niet los te zien van het controlebestel… aandacht van de wetgever gevraagd… Comptabiliteitswet 2016 en Besluit Auditdienst Rijk… voorkomen van dubbel werk in de controle…” alsmede een paar kwalificerende opmerkingen, die de ADR in haar zak kan steken, als “discussies over kwaliteit van controles door accountants… oordelen moeten van onbesproken kwaliteit zijn… vereisten zijn toegenomen…”.

Dan eerst komt de aap uit de mouw met “minder doelmatig als controles door de ADR ook door de AR worden verricht…”, “extra last voor organisaties…” en “zou leiden tot minder doelmatigheidsonderzoek binnen de AR…”. Onder het mom van een “modernere inrichting van de financiële controle” poneert de AR dat de werkzaamheden van de ADR onder de aansturing van de Algemene Rekenkamer dienen te komen. En of dat nu (tijdens de formatie?!) in wet- en regelgeving kan worden verankerd… De sluimerende controverse tussen de Algemene Rekenkamer en het (al)machtige Ministerie van Financiën gaat een nieuwe fase in!

(1) Nationale rekenkamers van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Canada. “Peer review van de Algemene Rekenkamer”, november 2020.
(2) Accountancy nieuws. “Algemene Rekenkamer pleit na peerreview voor modernisering financial audit”; 27 januari 2020.
(3) Oplettende lezertjes van het rapport zouden tot een ander kunnen oordeel komen. De reviewers menen bijvoorbeeld dat het in Nederland schort aan voldoende toetsing van begrotingscijfers, de financiële verslaglegging en de jaarrekeningen.
(4) Website van de Algemene Rekenkamer. “Peer review oordeelt positief over Algemene Rekenkamer en doet aanbevelingen”.
(5) Noot van uw scribent: “Op verzoek van” lijkt wat al te doorzichtig over te komen; naar mijn overtuiging is het instrument peer reviewing onder Rekenkamers reeds in de tachtig- of negentiger jaren van de vorige eeuw ingevoerd. Als dat fenomeen eerst nu “op verzoek” aan de orde zou zijn zou dat ook nog eens op een ernstige omissie in de beheersing van de procesvoering en het functioneren van de Rekenkamer kunnen wijzen.
(6) Algemene Rekenkamer. “Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer”; brief aan de Voorzitter van de Tweede kamer; 25 januari 2021.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl