Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Publicaties /

Auditing Management Control – Toetsende schakel in de Managementcyclus

  • E.A.M. Geeve RA RO en A. Molenkamp RO.
  • Kluwer, Deventer
  • 1998
  • 90-267-2769-0

In dit praktijkboek wordt auditing beschouwd als de toetsende schakel in de managementcyclus. Een auditfunctie die het management als het ware een spiegel voorhoudt; een beeld aldus waarin het topmanagement de organisatie met haar infrastructurele beheersingskaders en regelgeving alsmede de daarin voorkomende inconsequenties moet kunnen herkennen. Uitgangspunt is dat een audit niet zozeer leidt tot een uitspraak over de uitkomsten van de bedrijfsvoering, maar eerder een oordeel geeft over de kwaliteit van inrichting van de bedrijfsvoering zelf. Het boek levert een aantal praktische handreikingen voor de implementatie van de auditfunctie en wijst op valkuilen en succesfactoren die bij de invoering van het construct een rol kunnen spelen.

Inhoudsopgave

Capture

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl