Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Publicaties /

Kwaliteit van Administratieve Dienstverlening; managen is integreren.

 • P.A. Hartog, A. Molenkamp en J.H.M. Otten
 • Managementboek / Management Impact
 • 2011
 • 90-267-1679-6

In dit boek wordt een methodiek gepresenteerd waarmee de inrichting en beheersing van gegevens- verwerkende organisaties op systematische en integrale wijze kan worden geanalyseerd en ontworpen. De door de auteurs in de praktijk beproefde methodiek is gebaseerd op een externe klantgerichte organisatie en op bedrijfs- kundige principes. Bijzonder aandacht wordt besteed aan de organisatie- en informatieaspecten alsmede aan de continu vereiste afstemming tussen beide. De methodiek is aangevuld met een aanpak voor de toepassing en de borging ervan, gericht op het realiseren van blijvende veranderingen.

Inleiding

De methodiek ondersteunt de toepassing van moderne besturingsconcepten als procesmanagement, logistiek management, integraal management en contractmanagement in de administratieve en elektronische dienstverlening.

Dit boek is daarmee een aanvulling op bestaande literatuur over de “traditionele” leer van de administratieve organisatie en interne controle.

Bij de toepassing van de methodiek worden producten, processen en structuren in hun onderlinge samenhang beschouwd. Dit leidt tot een hogere “Kwaliteit van Administratieve Dienstverlening”: – informatieproducten die zij afgestemd op de eisen en wensen van de klanten, rekening houdend met de doelstellingen en beschikbare middelen van de organisatie; – beheersbare processen, zodat ook in veranderende omstandigheden producten worden opgeleverd die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen; – een op de behoeften van het management afgestemde bestuurlijke informatieverzorging; en

– een effectieve en efficiënte, geïntegreerde organisatie- en informatiestructuur. Het boek is bestemd voor managers in de administratieve dienstverlening en voor staffunctionarissen en externe adviseurs die het management ondersteunen op het gebied van organiseren en informatiseren, alsmede voor studenten (HBH- en VWO-niveau), die daarvoor worden opgeleid.

De auteurs hebben ruime praktische ervaring in het begeleiden van organisaties op het gebied van de inrichting en beheersing van de organisatie infrastructuur, de procesinrichting en de informatie verzorging.

 

Inhoudsopgave

 1. Gegevensverwerkende organisaties in beweging.
 2. Een modelmatige aanpak.
 3. Productmodule: afstemming op de omgeving.
 4. Procesmodule: beheersing en bestuurlijke informatieverzorging.
 5. Structuurmodule: organisatie en bijpassende informatiestructuur.
 6. Borging; een systematisch gebruik van vastleggingen.
 7. Organisatorische context.
 8. Organisatieverandering: strategie en beheersing

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl