Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

Twee heren dienen

Datum: 25-02-2013, 16:06 uur

“Kun je twee heren dienen?” vraagt Steven Maijoor (voorzitter van de Europese toezichthouder ESME) zich in de Accountant af. “Is het wel mogelijk om de publieke functie te dienen, terwijl je tegelijkertijd voor de belangen van je klant moet opkomen?”.

Gerben Everts (AFM) geeft hem een steuntje in de rug. In het FD verwelkomt Everts de aanname van de Accountantswet door de Eerste Kamer: “een accountantskantoor mag niet langer adviseren bij een controlecliënt”.

 

Dubbele loyaliteit lijkt de accountant al een eeuw niet te knellen. De keuze voor het maatschappelijk belang kan de beroepsorganisatie van accountants (NBA), gezien alle echecs, echter niet langer ontlopen. Een dergelijk besluit betekent dat uitsluitend certificerende accountants onder haar vleugels vallen.

Maar het mes snijdt aan twee kanten. Accountants die binnen een onderneming als internal auditor of als cfo werkzaam zijn kunnen hun dubbele lidmaatschap ongedaan maken door afscheid te nemen van de NBA. Het betekent dat deze intern werkende accountants eindelijk exclusief trouw kunnen betuigen aan een beroepsorganisatie, die van internal auditors (IIA) bijvoorbeeld, die wel uitsluitend opkomt voor de belangen van het ondernemingsbestuur.

Herstel van vertrouwen in de registeraccountant vraagt om transparantie. Waar wacht de NBA nog op?

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl