Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

Waar blijft de management controller?

Datum: 18-02-2013, 13:13 uur

In toenemende mate eisen toezichthouders informatie over het risicoprofiel van de organisatie. De externe accountant zou zijn verklaring zelfs moeten aanpassen; daarmee inzicht gevend in de risico’s en levensvatbaarheid van de onderneming.

Vragen doemen op. Kent de onderneming zijn risico’s wel? Is de accountant in staat de gevraagde verklaring af te geven? Waar is de controller eigenlijk?

 

Wat de accountant betreft: in de financiële pers wordt gesteld dat de maatschappij er niet meer op vertrouwt dat de accountant zijn huidige opdracht, controle van de jaarrekening, scherp en onafhankelijk kan uitvoeren. Bovendien is er twijfel over zijn deskundigheid op het vlak van de levensvatbaarheid van de organisatie. Uitbreiding van zijn opdracht lijkt dus geen optie.

De discussie zou ook moeten gaan over de kwaliteit van de interne governance en de verantwoordelijkheid van de ondernemingsleiding. Of zoals Strikwerda stelt: Laat het management maar een “going concern-verklaring” afgeven, het is de taak van de investeerders zich daarover een oordeel te vormen.

 

Veel organisaties beschikken over volwaardige systemen en procedures voor het onderkennen, meten en waarderen van risico’s. De management controller (“beyond financial control”) is voor de optimale inrichting en werking van deze systemen verantwoordelijk en ondersteunt het lijnmanagement bij het verkrijgen van informatie over resultaten, kansen en bedreigingen. In de praktijk draagt die controller ook bij aan de discussie met commissarissen en de raad van bestuur over de inhoud van de verslaglegging. Die inbreng stelt het management in staat haar going concern verklaring af te geven.

 

Het collectief aan registercontrollers heeft tot op heden verzuimd om in de discussie over het verklaringenstelsel de inbreng en positie van de controller te promoten. Een interventie die nodig is om de maatschappelijke betekenis van de managementcontroller te kunnen vestigen.

Of is het bestuur van de VRC nog niet klaar voor dat debat?

Arie Molenkamp RO

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl