Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

Haiku no. 4, Haagse politiek

Datum: 07-10-2020, 16:31 uur

Wie de uitzending van Zembla van donderdag 24 september jl. heeft gezien, kan niet anders concluderen dan dat de Tweede Kamer over deze integriteitskwestie subiet nadere vragen moet gaan stellen. Pogingen om in dit dossier, de omstreden stort van grote hoeveelheden mogelijk vervuild granulaat in een natuurplas, tot klaarheid te komen werden bemoeilijkt door de druk die Halbe Zijlstra op de ambtelijke top van Rijkswaterstaat meende te moeten uitoefenen. Een bemoeienis van Zijlstra, als directeur van VolkerWessels, die door de minister, naar blijkt ten onrechte, wordt gebagatelliseerd.

Bijzonder in dit dossier is voorts dat deskundigen die bijdragen aan de noodzakelijke waarheidsvinding of opvattingen uitspreken over het integriteitsgehalte van het overheidsfunctioneren in deze, min of meer wordt voorgehouden dat aanklachten in het verschiet liggen. Hoopgevend is, en zo ver moest het kennelijk komen beste Minister en Directeur-Generaal, dat ambtenaren van Rijkswaterstaat zich publiekelijk uitspreken over dit wonderlijke en de democratie onwaardige proces van vriendjespolitiek en machtsuitoefening.

NB: Een Haiku is een Japanse dichtvorm die uit drie regels bestaat van achtereenvolgens vijf, zeven en vijf lettergrepen. Een gedicht dat de intentie heeft om met een inventief en subtiel woordenspel, een opkomende sensitieve, objectieve waarneming te weerspiegelen. Vaak bevat het een verrassend element, waarbij meestal eerst de derde regel de “ontknoping” vormt.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl