Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

De hardleersheid van de politiek als het om belangenverstrengeling gaat.

Datum: 06-11-2012, 10:57 uur

Oud-gedeputeerde Henry Meijdam (VVD) wordt ervan beticht in het Noord-Hollandse de schijn van belangenverstrengeling te hebben gewekt. Tot die uitspraak komt de Commissie Operatie Schoon Schip; een commissie die onderzoek doet naar misstanden in het provinciale vastgoedmetier.
Meijdam kiest eieren voor zijn geld en “stapt op als lobbyist voor diverse vastgoed- en bouwbedrijven” en “legt ook zijn functie neer als commissaris, namens de provincie, bij een vastgoedbedrijf”. Meijdam zegt voorts “oprecht te worstelen met zijn relatie met de vastgoed- en bouwwereld” en “te leven bij de gratie van het feit integer te zijn”.

In dezelfde adem stelt Meijdam dat hij zijn functie als topadviseur van het kabinet op het terrein van ruimtelijke ordening en infrastructuur zal aanhouden.

Niet alleen wekt het verwondering dat Meijdam meent deze keuze zelf te kunnen maken; hoogst opmerkelijk is ook dat hij de politiek “trouw” blijft en niet kiest voor een “eerlijke” baan bij een vastgoedbedrijf; tenslotte is zijn maatschappelijke geloofwaardigheid fors aangetast.

Die keuze wordt nog opmerkelijker, om niet te zeggen absurd, toen bleek dat VVD-collega Stef Blok (betaalde) commissaris was van het bedrijf waarvoor Meijdam lobbyactiviteiten verrichtte. Desgevraagd gaf Blok aan niet op de hoogte te zijn geweest van de lobbyactiviteiten van de heer Meijdam.

Die kennisachterstand kan Stef Blok nu snel inhalen. Als kersverse programmaminister voor Wonen en Rijksdienst gaat hij voortaan “top” geadviseerd worden door Henry Meijdam!

 

Arie Molenkamp RO

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl