Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

Welke rol (if any) hebben operational auditors bij fusies en overnames?

Datum: 11-2004
Publicatie: Molenkamp, A. (2003). “Welke rol (if any) hebben operational auditors bij fusies en overnames”. Audit Magazine, 2003. Molenkamp, A. (2003). “De toets alle strategische dingen; Rol operational auditors bij fusies en overnames”. F&C, augustus 2003, 20-24.

Internal auditors wordt nogal eens gevraagd te participeren in trajecten die eigenlijk zijn voorbestemd om door eerste en tweede lijnfunctionarissen te worden ingevuld. Niet altijd nemen internal auditors afstand van een dergelijk verzoek en voeren daarmee werkzaamheden uit waarvoor men qua kennis en ervaring wel is gekwalificeerd, maar die het hen vervolgens onmogelijk maakt om daarna nog een onafhankelijk oordeel te kunnen vellen over dat betreffende fusie- of overnametraject. Terwijl dat bij uitstek activiteiten zijn waar een onafhankelijk oordeel noodzakelijk is; de wijze van voortbestaan van de organisatie is immers in het geding.

Bekijk de PDF: Welke rol (if any) hebben operational auditors bij fusies en overnames

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl