Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

Zijn de verworvenheden van operational auditing toepasbaar op public auditing?

Datum: 04-2006
Publicatie: 04-2006 Molenkamp, A. (2006). “Zijn de verworvenheden van operational auditing toepasbaar op public auditing?”. B&G, april 2006, 10-14.

In het internationale bedrijfsleven hebben zich verschillende deconfitures voorgedaan; de aandacht voor de proactieve toetsingsfunctie van internal audit is daardoor toegenomen. De waardering voor bestuurders en managers die een upgrading van internal governance middels internal auditing voorstaan, groeit dan ook gestaag. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook managers bij de centrale overheid, bij provincies, binnen gemeenten en bij waterschappen baat hebben bij een functie die aanvullende zekerheid verstrekt over de kwaliteit van de interne beheersing van de organisatie.

Bekijk de PDF: Zijn de verworvenheden van operational auditing toepasbaar op public auditing?

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl