Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

De meerduidigheid van het begrip toezicht en een agenda voor de naaste toekomst.

Datum: 10-2004
Publicatie: 10-2004. Molenkamp, A. & Tummers, M.P. (2004). “De meerduidigheid van het begrip toezicht en een agenda voor de naaste toekomst”. MAB, oktober 2004, 427-435.

In dit artikel wordt het begrip horizontaal toezicht uitgewerkt. De toezichthouder wordt daartoe een mix aan instrumenten voorgehouden; niet uitsluitend voor het actief kunnen uitoefenen van dat toezicht. Ook wordt behandeld aan welke eisen de onder toezicht staande organisatie moet voldoen om de toezichthouder te kunnen laten steunen op de maatregelen die binnen die organisatie zijn genomen.

Bekijk de PDF: De meerduidigheid van het begrip toezicht en een agenda voor de naaste toekomst

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl