Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Van de schoenmaker en de leest…”

Datum: 07-2014
Publicatie: 06-2011 Arif, N. & Molenkamp, A. (2010). “Van de schoenmaker en de leest” Audit Magazine, december 2010.

Reactie op feedback van Harry de Poot (“Van de klepel en de klok”) op het artikel “Over het kaf en het koren’ in Audit Magazine van maart 2011. Auteurs proberen nogmaals duidelijk te maken dat de ARG door de decentrale directies niet gezien kan worden als een internal auditafdeling; de ARG fungeert voor de aangesloten banken vooral als externe accountantsfunctie. Met name voor de ARF geldt dat het fungeren als extern accountant dan wel als inspecteur van de toezichthouder tot gevolg heeft dat het geforceerd opereren als internal auditor het twee petten probleem als logische consequentie op de agenda zet. 

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl