Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Topmanagement en Operational Auditing; een samenspel?”

Datum: 07-2014
Publicatie: 02-2001. Moelker, P.J. & Molenkamp, A. (2001). “Topmanagement en Operational Auditing”. Audit Magazine, februari 2001.

Tijdens een seminar ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de VRO hebben topmanagers hun visie gegeven op de functie van Operational Auditing in de hoedanigheid van de toetsende schakel in de managementcyclus. Uit de inleidingen kwam sterk naar voren dat de onderzoeken van de onafhankelijke operational auditor een vertrouwenwekkend effect genereren op de externe verklaringen over de kwaliteit van het interne beheersingssysteem.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl