Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Interne Auditing en de rol van de Administrateur ”

Datum: 04-2014
Publicatie: 03-2014. Molenkamp, A. (2014). “Interne Auditing en de rol van de Administrateur”. Tijdschrift Administratie, maart 2014, 22 - 26.

In dit artikel wordt de vraag beantwoord of de financiële administratie, in het bijzonder bij een kleinere organisatie, een rol kan spelen bij het uitvoeren van internal audits. Beschreven wordt dat zowel in praktische zin als vanuit een strikt theoretisch oogpunt, er zelfs voordelen aan zijn toe te schrijven als de financiële administratie, onder voorwaarden, een bijdrage levert aan de uitvoering van de toetsende onderzoeken ofwel internal audits. De meest praktische en effectieve vorm van participatie is die van guest auditing. Guest auditing houdt in dat de administrateur, onder leiding van een ervaren auditor, wordt opgenomen in het onderzoeksteam. Bij die organisaties waar de auditvraag zo beperkt is, dat bijvoorbeeld slechts in deeltijd audits zullen worden uitgevoerd, kan de administrateur met de uitvoering van dat beperkte aantal audits worden belast. In dat geval zal men zich niet moeten beperken tot het opleiden en trainen van de administrateur in het uitvoeren van onderzoeken. Er zullen met het management, qua opdracht- en rapportagelijn, ook goede afspraken dienen te worden gemaakt over de onafhankelijke status van de administrateur in zijn rol van internal auditor. Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl