Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Invoering van systeemtoezicht”

Datum: 10-2014
Publicatie: 08-2014. Bosma, R. & Molenkamp, A. (2014). “Invoering van systeemtoezicht” “. TPC, 12, (4), 4 - 11.

“Serieuze inzet op organisatievolwassenheid vereist”.

Toezichthouders die willen overgaan op systeemtoezicht moeten zich ervan overtuigen dat de realisatie van de organisatiedoelstellingen afdoende is geborgd. Het verbaast de auteurs dat in de praktijk certificaten worden verstrekt, terwijl bij de onder toezicht staande organisatie het minimale niveau van interne kwaliteitsborging niet aanwijsbaar is geborgd. Daarbij geven we aan op welke wijze de toezichthouder de noodzakelijke organisatieontwikkeling kan afdwingen.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl