Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Eureko’s GARS kiest voor World Class Audit”.

Datum: 04-2015
Publicatie: 07-2006 Molenkamp, A. (2006). “Eureko’s GARS kiest voor World Class Audit”, Audit Magazine, juli 2006.

Een interview met Willem van Duijn naar aanleiding van zijn benoeming tot groepsdirecteur Audit & Risk Services bij Eureko. Mede als gevolg van de vooraanstaande rol die Eureko in de ontwikkeling van de auditprofessie altijd heeft ingenomen, is er binnen het concern sprake van een veelheid aan, deels experimentele, invullingen op het gebied van audit, risicomanagement, fraude en compliance. De opdracht van Van Duijn is om eenduidigheid aan te brengen in de aanpak van deze disciplines binnen het concern; een ambitieuze opdracht  die mede inhoudt dat ook gevestigde audittradities doorbroken moeten worden.

Lees verder: “Eureko’s GARS kiest voor World Class Audit”.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl