Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Over het kaf en het koren…”

Datum: 01-2013
Publicatie: 03-2011 Arif, N. & Molenkamp, A. (2011). “Over het kaf en het koren”. Audit Magazine, (1), 44-47.

Vlak voor het Kerstreces van 2012 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Accountancywet aangenomen. Dit bevestigt dat ook de politiek ervan overtuigd is dat de combinatie van accountantscontrole en het geven van adviezen bij dezelfde onderneming niet kan worden toegestaan. De invalshoek daarbij is het voorkomen van belangenverstrengeling. In “Over het kaf en het koren”, dat in maart 2011 werd gepubliceerd, tonen beide auteurs aan dat een externe accountant in zo’n situatie niet alleen “twee heren dient”, maar dat het samengaan ook uit inhoudelijk oogpunt zeer ongewenst is. Accountancy en internal auditing zijn immers onvergelijkbare grootheden. Dat geldt onder meer voor aspecten als object van onderzoek, benodigde kennis, opdrachtgeverschap, te hanteren instrumentarium, tijdhorizon en attitude. Kortom: accountantscontrole concentreert zich, ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, op feitenonderzoek met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de financiële verantwoording. Internal auditing verstrekt het bestuur van de organisatie aanvullende zekerheid over de kwaliteit van de inrichting en beheersing van de doelstellingenrealisatie.

Bekijk ook de PDF van het volledige artikel: Over het kaf en het koren…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl