Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Hoe het IIA zich de kaas van het brood liet eten”.

Datum: 01-2013
Publicatie: 10-2010 Arif, N. & Molenkamp, A. (2011). “Hoe het IIA zich de kaas van het brood liet eten”.

In het rapport “Impact op governance” wordt internal auditing impliciet beschouwd vanuit een interne controle optiek. De gekozen uitgangspunten en geformuleerde stellingen passen goed in de opvatting dat internal auditing als een verlengstuk van de externe accountantscontrole moet worden gezien. De achtergronden van de samenstellers van het rapport verklaren ook die zienswijze. Het artikel toont aan dat de inhoud van het rapport niet overeenkomt met de functie en toegevoegde waarde van internal auditing zijnde het verstrekken van aanvullende zekerheid op de kwaliteit van management control.

Bekijk ook de PDF: Hoe het IIA zich de kaas van het brood liet eten

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl