Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

Het collegeonderzoek verdient meer aandacht.

Datum: 12-2012
Publicatie: Kempen, J.M.R. & Molenkamp, A. (2010). “Het collegeonderzoek verdient meer aandacht”. TPC, (3) 42-46.

De discussies rondom het “collegeonderzoek” zijn niet van de lucht. Op 1 januari 2004 werd de verplichting om binnen gemeenten internal audits uit te voeren wettelijk verplicht.  Sinds die tijd zijn er aanhoudend vragen gesteld over nut en noodzaak van deze, voor gemeenten, nieuwe functie. De Stichting Kenniskring Decentrale Overheden (KADO) heeft, middels een enquête, onderzoek gedaan naar de positionering van het collegeonderzoek binnen de gemeente en de toegevoegde waarde die deze functie voor het gemeentebestuur heeft. De resultaten van dat onderzoek worden in dit artikel gepresenteerd.

Bekijk ook de PDF: Het collegeonderzoek verdient meer aandacht

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl