Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Interbestuurlijk toezicht op afstand?”

Datum: 01-2013
Publicatie: 06-2010 Bosma, R. & Molenkamp, A. (2010). “Interbestuurlijk toezicht op afstand”. TPC, (3) 24-29.

Sinds het begin van de negentiger jaren in de vorige eeuw propageert de overheid dat organisaties en instellingen zodanig intern dienen te worden gestructureerd dat bij toezicht en inspectie kan worden gesteund op de structuur-, proces- en procedure inrichting van ondernemingen en overheidsorganisaties. Onder de titel “horizontaal toezicht” is dit uitgangspunt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid nader uitgewerkt en in publicaties verwoord. De Belastingdienst heeft als eerste overheidsinstantie het initiatief genomen om Horizontaal Toezicht voor toepassing door haar dienst uit te werken om dit vervolgens grootschalig in de praktijk te gaan brengen.

In dit artikel wordt het begrip horizontaal toezicht geprojecteerd op de interbestuurlijke relaties binnen de overheid; toezichtrelaties die door de bezuinigingsplannen enorm onder druk staan. Ook al door het decentraliseren van overheidstaken neemt niettemin bij de centrale overheid de behoefte toe om over informatie te beschikken.

Bekijk hier ook het volledige artikel “Interbestuurlijk toezicht op afstand?” in PDF-vorm.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl