Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Reflectief vermogen van de internal auditor van cruciaal belang voor de moderne onderneming”

Datum: 03-2013
Publicatie: 10-2012 Graaf, F.J. de & Molenkamp, A. (2012). “Reflectief vermogen van de internal auditor van groot belang voor de moderne onderneming”. MCA, (5) 16-22.

Toezichthouders stellen meer dan voorheen hoge eisen aan het jaarverslag; een gedrag dat de maatschappelijke behoefte weerspiegelt aan betrouwbaarder informatie over de gang van zaken bij een onderneming. Men vindt bijvoorbeeld dat de organisatie beter verantwoording zou moeten afleggen over de kwaliteit van internal governance. Daaronder verstaan we het geheel aan maatregelen, systemen en gedragingen dat nodig is om de ontwikkeling van de strategie, de daarmee samenhangende risico’s en de feitelijke realisatie van de doelstellingen te kunnen monitoren. In het artikel wordt betoogd dat het systeem van internal governance in de moderne onderneming vooral is gediend bij het kunnen beschikken over proactieve internal auditors die beschikken over interpersoonlijke en veranderkundige competenties.

Bekijk hier ook het volledige artikel in PDF-vorm.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl