Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Auditing binnen decentrale overheden: de stand van zaken.”

Datum: 09-2011
Publicatie: 09-2011 Molenkamp, A. (2011). “Auditing binnen centrale overheden: de stand van zaken”. Audit Magazine, september 2011, 19-21.

Het fenomeen collegeonderzoek doet binnen lagere overheden steeds meer van zich spreken. Niet alleen als een consequentie van het duaal systeem en de wettelijke plicht tot het uitvoeren van deze onderzoeken; in de praktijk blijkt dat vooral ook na incidenten (Ceteco-affaire) bestuurders behoefte hebben aan aanvullende zekerheid over de mate waarin risicovolle bestuurlijke thema’s of operationale processen worden aangestuurd en beheerst. Mede door de overstap die een aantal ervaren auditors vanuit het bedrijfsleven en de centrale overheid naar de lagere overheden heeft gemaakt, beschikken provincies en gemeenten over het algemeen over veel expertise op het vlak van de  internal auditfunctie.

Bekijk ook de PDF: auditing binnen decentrale overheden

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl