Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

De dilemma’s van de internal auditor.

Datum: 12-2012
Publicatie: Chuah, H., Giezen, C. Van der, & Molenkamp, A. (2007). “De dilemma’s van de internal auditor”. Audit Magazine.

De internal auditor streeft ernaar om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en het management vooral aanvullende zekerheid te verstrekken op het gebied van strategieontwikkeling en planvorming. Een dergelijke ambitie veronderstelt niet alleen dat de organisatie al een zekere kwaliteit van internal control heeft bereikt, maar ook de internal auditor het hoofd kan bieden aan de dilemma’s die zijn pad gewoonlijk kruisen. Dit artikel behandelt een aantal dilemma’s zoals deze tijdens IIA-bijeenkomsten zijn geïnventariseerd.

Bekijk ook de PDF: De dilemma’s van de internal auditor.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl