Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

Het kind en het badwater.

Datum: 12-2010
Publicatie: Molenkamp, A, Arif, N, & Feith, F. (2010). "Over het kind en het badwater...". Audit Magazine, (4) 40-42.

Het instrument collegeonderzoek heeft bij veel gemeenten en provincies welkome invulling gegeven aan de behoefte om aanvullend zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de beheersing van cruciale processen binnen de bedrijfsvoering en bij de realisatie van het beleid. Desondanks heeft de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse zaken voorgesteld om het artikel in de Gemeentewet dat het collegeonderzoek regelt te schrappen. In het artikel wordt wel getracht om een zekere evaluatie uit te voeren en vast te stellen in welke mate het collegeonderzoek zich verhoudt met relevante bestuurlijke thema’s als horizontaal toezicht en deregulering.

Bekijk de PDF: Het kind en het badwater

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl