Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Zet de controller de volgende stap?”

Datum: 09-2013
Publicatie: 11-2011. A. Molenkamp. (2011). “Zet de controller de volgende stap”. Tijdschrift Controlling, (11), 21.

Het Three Lines of Defence-model wordt allerwege gevolgd om aan te geven hoe de functies van het resultaatverantwoordelijke management zicht verhouden tot de staffuncties (2e lijn) en de derde lijns internal auditfunctie. Toepassing van het model roept daarbij de vraag op of de controller zich, naar mag worden verwacht, als primus interpares van de tweede lijn zich gaat manifesteren.

Lees de column hier.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl