Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Twee heren dienen.”

Datum: 10-2013
Publicatie: 02-2013. A. Molenkamp. (2013). “Twee heren dienen”. Tijdschrift Controlling, (01/02), 33.

Registeraccountants die binnen een onderneming een functie vervullen als controller of als internal auditor rapporteren vanzelfsprekend aan het bestuur van die onderneming. Een dergelijk commitment impliceert dat die accountant lid is van een beroepsorganisatie als de VRC of het IIA die voor het handelen van die accountant gedragscodes hebben ontwikkeld. In de praktijk zien we echter het bijzondere verschijnsel dat de betreffende registeraccountant zich vooral gebonden voelt aan de opvattingen en mores van een beroepsorganisatie, de NBA, die is ingesteld om juist de belangen van het publiek te dienen. Deze dubbele loyaliteit verhindert in hoge mate het herstel van vertrouwen in de functie van de accountant.

Lees de volledige column hier.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl