Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Een doorbraak in Rotterdam”

Datum: 08-2013
Publicatie: 04-2011. A. Molenkamp, A. (2011). “Een doorbraak in Rotterdam”. Tijdschrift Controlling, (04), 25

Als een interne auditdienst naast haar werkzaamheden als het toetsen van de inrichting van het management control framework ook financial audits uitvoert is er sprake van een bestuurlijk onaanvaardbare vermenging van taken. De Rekenkamer van de gemeente Rotterdam heeft destijds gemeend de gemeenteraad op de hoogte te moeten stellen van het feit dat een dergelijk situatie zich in het Rotterdamse voordeed. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat de externe accountant zich voortaan “zou moeten vervoegen” bij het bestuur van de lokale overheidsinstantie en niet bij internal auditors. Inmiddels is de transformatie van de voormalige interne (controle- en audit-) dienst naar een internal auditgroep in volle gang.

Lees hier de column

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl