Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“De linker- en rechterhand van de Rijksoverheid”

Datum: 08-2013
Publicatie: 11-2010. Molenkamp, A. (2010). “De linker- en rechterhand van de Rijksoverheid”. Tijdschrift Controlling, (11), 25.

Door de overheid wordt, bij monde van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het concept van Horizontaal Toezicht als sedert het jaar 1990 consequent uitgedragen. Al een flink aantal jaren past de Belastingdienst dit concept ook uitdrukkelijk toe, zodanig dat daarmee de inspectielast bij de onder horizontaal toezicht vallende bedrijven aanzienlijk is verminderd. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft over horizontaal toezicht een indrukwekkend rapport het licht doen zien; toepassing ervan binnen de Nederlandse samenleving wordt daarmee ook conceptueel geschraagd. Het is dus volstrekt tegen alle trends in dat juist het Ministerie van Financiën, in het bijzonder door het instellen van de Auditdienst Rijk, het denken in termen van centralisatie, regelgeving en controle weer van stal heeft gehaald; dat terwijl juist van dat departement een voorbeeldfunctie naar de samenleving mag worden verwacht.

Lees de volledige column “De linker- en rechterhand van de Rijksoverheid” hier.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl