Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Over een rapport dat NIET over internal auditing gaat”.

Datum: 05-2013
Publicatie: 03-2013 Arif, A. & Molenkamp, A. (2013). “Over een rapport dat NIET over internal auditing gaat”. Audit Magazine, (1), 11.

Het doorvoeren van de rekenkamerfunctie in Nederland heeft geleid tot een grote diversiteit aan opvattingen over de wijze waarop aan deze functie invulling wordt gegeven. Met het artikel wordt een handleiding geboden om verantwoorde keuzen te maken uit de mogelijkheden die zich op het gebied van structuurvorm, procesinrichting, bemensing en planvorming voordoen.

Bekijk hier het volledige artikel “Over een rapport dat NIET over internal auditing gaat”.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl