Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Onderzoek in het publieke domein; enkele dilemma’s van de rekenkamer(commissie)”.

Datum: 04-2013
Publicatie: 07/08-2006 Molenkamp, A. (2006). “Onderzoek in het publieke domein; enkele dilemma’s van de rekenkamer(commissie). B&G, (6), 14-17.

Het doorvoeren van de rekenkamerfunctie in Nederland heeft geleid tot een grote diversiteit aan opvattingen over de wijze waarop aan deze functie invulling wordt gegeven. Met het artikel wordt een handleiding geboden om verantwoorde keuzen te maken uit de mogelijkheden die zich op het gebied van structuurvorm, procesinrichting, bemensing en planvorming voordoen.

Bekijk hier het artikel “Onderzoek on het publieke domein; enkele dilemma’s van de rekenkamer(commissie)”.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl