Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Onderzoek lokaal bestuur in tweevoud”

Datum: 02-2014
Publicatie: 09-2006 Feith, A. F. (2006). “Onderzoek lokaal bestuur in tweevoud” B&G, (09), 20-25.

Dit artikel van de hand van Frans Feith maakt deel uit van een serie van drie artikelen over het externe en interne toezicht binnen de lokale overheden. In het eerste artikel (“Zijn de verworvenheden van operational auditing toepasbaar op public auditing”) worden de overeenkomsten tussen de collegefunctie binnen lokale overheden vergeleken met de internal auditfunctie zoals die in private ondernemingen is doorgevoerd. Het tweede artikel (“Onderzoek in het publieke domein”)schetst de dilemma’s die samenhangen de invoering en upgrading van de lokale rekenkamerfunctie. In dit derde artikel worden de verschillen en overeenkomsten tussen de lokale rekenkamer, de rekenkamercommissie en het collegeonderzoek systematisch in beeld gebracht. Het vaststellen van de eisen waaraan de rekenkamer dan wel rekenkamerfunctie moet voldoen stemt temeer omdat er in de praktijk van die functies in Nederland een grote diversiteit aan opvattingen bestaat.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl