Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“De brede internal auditfunctie”

Datum: 03-2014
Publicatie: 10-2013. Kempen, J.M.R. van & Molenkamp, A. (2013). “De brede internal auditfunctie samenwerking tussen internal auditor en concerncontroller”. TPC, oktober 2013, 23 - 27.

In deze tweede publicatie van een reeks van artikelen over de functies concerncontrol en internal auditing binnen de lokale overheid, wordt vooral de brede internal auditfunctie behandeld. Meer en meer windt de opvatting terrein dat de internal auditfunctie, naast het uitspreken van een oordeel over de status van control en de daarbij eventueel geconstateerde leemten, ook een richtinggevend advies aan zijn rapportage toevoegt. Het gaat een stap verder als de internal auditor, desgevraagd, ook een organisatieonderzoek moet gaan uitvoeren. De argumentatie achter deze uitbreiding van de rol van de auditor is dat ook de zogenaamde derde lijn een essentiële bijdrage dient te leveren aan het verbetervermogen van de organisatie. In dit artikel wordt beschreven aan welke voorwaarden een dergelijke brede auditfunctie dient te voldoen.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl