Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Nut en noodzaak van projectauditing bij lagere overheden”

Datum: 05-2016
Publicatie: 02-2014. Galesloot, F. (2014). “Nut en noodzaak van projectauditing bij lagere overheden; hoe vergroot de auditfunctie zijn relevantie”. TPC, februari 2014, 10 - 14.

Deze vierde publicatie over de functies concerncontrol en internal auditing binnen de lokale overheid gaat over het fenomeen projectaudits.  Het doorvoeren van dat type audits is geen sinecure, het vraagt om een professionele en doordachte aanpak waarbij onontbeerlijk het commitment van het dagelijks bestuur en van de ambtelijke top moet zijn verkregen. De onderzoeks- en auditmethodieken kunnen voor een groot deel gelijk zijn aan die van bijvoorbeeld thema- en procesaudits; edoch de focus van het onderzoek verschilt wezenlijk. Zo ligt de opdrachtgeversrol op het niveau van college en ambtelijke top, zijn de concerncontroller en de projectleiding in hoge mate betrokken en wordt de nadere formulering van de onderzoeksopdracht ook mede door de stuurgroep van het project bepaald. De internal auditor zal bij de opzet van het onderzoek vooral uit moeten gaan van de resultaten van de krachtenveldanalyse en helder moeten hebben welke de stakeholders van het onderzoeksobject zijn.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl