Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Het CAR-model in de gemeente Deventer”

Datum: 06-2015
Publicatie: 08-2014. Galesloot, F. (2014). “Het CAR-model in de gemeente Deventer. Control;, audit en risicomanagement in een ondersteunend bureau”. TPC, augustus 2014, 19 - 23.

In het zesde artikel in de reeks wordt beschreven hoe in de gemeente Deventer wordt afgeweken van het gangbare “Three Lines of Defence-model” bij het inrichten van de auditfunctie. In de praktijk van de gemeentelijke organisatie nopen de omstandigheden tot het nemen van andere maatregelen. In het artikel wordt ingegaan op de argumenten van de gemaakte keuze en worden de bereikte resultaten beschreven.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl