Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Is internal audit zelf in control”

Datum: 05-2016
Publicatie: 02-2016. Molenkamp, A. (2016). ”Is internal audit zelf in control” CM:, 29 februari 2016.

Een periode van vallen en opstaan heeft geleid tot de huidige status van selectieve bekendheid en wisselende acceptatie en reputatie binnen provincies en gemeenten. Maar naast het stilstaan bij wat er is bereikt, dienen we bij de doorontwikkeling van de functie vooral oog te hebben voor tegenkrachten zoals weerstand vanuit de ambtelijke top en gebrek aan zelfvertrouwen of onvoldoende kwaliteit van de auditors zelf.

Dit artikel is tweede deel van een tweeluik over de status van de internal auditfunctie binnen lagere overheden in Nederland. In het voorgaande deel is vooral teruggeblikt op de ontwikkelingsgang van internal audit in de eerste tien jaar van haar formele bestaan.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl