Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Internal auditing in Suriname: een aanzet tot discussie”

Datum: 08-2016
Publicatie: 07-2016. Kajansie, O. & Molenkamp, A. (2016). ” Internal auditing in Suriname: een aanzet tot discussie”. Audit Magazine, nummer 2, 2016.

Dit artikel bevat de resultaten van een onderzoek dat door de auteurs in juni 2015 te Suriname is uitgevoerd. Doel van het onderzoek was vast te stellen in hoeverre Surinaamse ondernemingen beschikken over een onafhankelijke toetsende functie.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl