Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

Bestaat er een spanningsboog tussen de assurance- & adviesfunctie van internal audit?

Datum: 12-2012
Publicatie: Heus, R, de. (2004). “Bestaat er een spanningsboog tussen de assurance- & adviesfunctie van internal audit?”. Audit Magazine.

Gaat het de manager om een oordeel over de control status van een onderzoeksobject of wordt van de internal auditor verwacht dat hij als adviseur optreedt? De discussie die de drie ervaren auditors voeren stelt vast dat van een dergelijke spanning tussen oordeel en advies in de praktijk nauwelijks sprake is. Wel komt men tot een andere, verrassende, conclusie, namelijk dat het optreden van spanning wel degelijk aan de orde is, maar bij een ander thema. Het combineren van de functie internal of operational auditing met die van de certificerende werkzaamheden levert in de praktijk namelijk wel onduidelijkheid, onbegrip en dus ook spanningen op.

Zie ook de PDF: Bestaat er een spanningsboog tussen de assurance- & adviesfunctie van internal audit?

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl