Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Mijn diensten

Publiceren, adviseren, organiseren, begeleiden en meer

De diensten waarop ik me momenteel concentreer hebben bijna alle een publicitaire component. De basis daarvoor is het doen van onderzoek naar de ontwikkelingen die binnen het auditvak plaatsvinden. Literatuurrecherche, het kennis nemen van uitspraken en publicaties van vakgenoten alsmede het interviewen van belangrijke stakeholders vormen de belangrijkste bronnen voor kennisvergaring en reflectie. Het opleiden en coachen van internal auditors, vooral binnen de Post-HBO-opleiding, biedt uitstekende mogelijkheden om nieuwe inzichten te delen. Activiteiten die verband houden met het verkrijgen van informatie en het uitdragen kennis, ervaring en inzichten laten zich vatten onder de noemer van:

  • publiceren van artikelen en columns
  • afnemen van interviews
  • zitting nemen in redactieraden
  • organiseren van ronde tafel conferenties
  • verzorgen van inleidingen
  • optreden als docent
  • begeleiden van afstudeerders

Indien u meer informatie wilt kunt u contact met mij opnemen. Ik stel dat zeer op prijs.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl