Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Contact opnemen

Ik stel het zeer op prijs als u naar aanleiding van het gepresenteerde materiaal, of anderszins, contact met mij zou willen opnemen. De gegevens daarvoor zijn:

e-mail:          a.molenkamp@publicauditing.nl
mobiel:         06-53361850
post:             Anna van Buerenplein 168, 2595 DC, Den Haag

Mijn dank daarvoor. Ik zal zo spoedig mogelijk mediumgewijs reageren of persoonlijk contact opnemen.

Arie Molenkamp

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl