Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Neemt de controller het voortouw?”

Datum: 07-2014
Publicatie: 04-2014. A. Molenkamp. (2014). “Neemt de controller het voortouw?”. Tijdschrift Controlling, (04), 31.

In toenemende mate wordt in Nederland het horizontale toezicht doorgevoerd. Inspecties van diverse pluimages zien zich, mede door de wetgever, gehinderd in het feitelijk kunnen constateren van de kwaliteit van diensten en producten zoals die door de “onder toezicht staande” organisatie worden voortgebracht. Het tij is daardoor gekeerd; de onder toezicht staand organisatie dient zodanige (verbijzonderde) interne controle maatregelen te treffen dat de “in control-status” gewaarborgd is. Door kennis te nemen van de status-rapportages van de onder toezicht staande organisatie kan de inspecteur zich een oordeel vellen en aldus systeemtoezicht toepassen.

Een uiterst interessant vraagstuk dat resteert betreft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van inrichting van dat horizontale toezicht. In de column wordt betoogd dat daarvoor de controller de verantwoordelijkheid hoort te nemen.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl