Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Naar een geloofwaardig auditmodel”

Datum: 05-2013
Publicatie: 01-2011. Molenkamp, A. (2011). “Naar een geloofwaardig auditmodel”. Tijdschrift Controlling, (01/02), 31.

In 2009 is door het Ministerie van Financiën onder het argument van afslanking een auditconcept bedacht dat, onder veel protest, leidde tot het centraliseren van de departementale auditdiensten. Binnen het Ministerie van Financiën  werd de Rijksauditdienst, nu Audit Dienst Rijk (ADR), opgericht. Het is voorspelbaar dat het overhevelen van deze functies, die de kwaliteit van management control binnen de departementen onderzoeken, zal leiden tot herinrichting van deze functies op decentraal niveau. De departementen zullen immers niet toestaan dat het toetsen van beleid en bedrijfsvoering wordt uitbesteed aan het Ministerie van Financien. Binnen de departementen zullen nieuwe internal auditfuncties worden ontwikkeld en zal auditcapaciteit van derden worden ingehuurd.

Bekijk hier de volledige column in PDF-vorm, of download deze column hier als Word-document.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl