Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“De verplichte accountantswissel kost de nodige hoofdbrekens”

Datum: 11-2015
Publicatie: Door Arie Molenkamp op 28 juli 2015

In het begin liep alles van een leien dakje. De selectie van potentiele aanbieders was door de raad van commissarissen voorbereid; de voordracht van de drie partijen leek niemand te verrassen. Wat Peter in het begin wel verbaasde was een uitspraak op internet van een practitioner die beweerde dat een accountantswissel ook betekende dat werd ingeboet op de kwaliteit van de controle en dat deze eerst na drie jaar weer terug was. Dat niemand van de raad van commissarissen of de raad van bestuur daar wakker over leek te liggen riep vervolgens bij onze secretaris en zijn twee collega’s wel weer de nodige vragen op.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl