Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Audit overheid kan goedkoper”

Datum: 08-2014
Publicatie: 21-10-2010. Naeem Arif & Arie Molenkamp. (2010). “Audit overheid kan goedkoper”. Financieel Dagblad, 21 oktober 2010, 9.

Door de vele reorganisaties bij de departementen op het gebied van de controletoren, is het onderscheid tussen internal audit, rechtmatigheidonderzoek of financial audit en advieswerkzaamheden vertroebeld. Daarbij is een te groot accent komen te liggen op financial auditing en is er sprake van doublures bij het rechtmatigheidsonderzoek. Per saldo wordt de auditcapaciteit waarover de departementen beschikken niet effectief ingezet.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl