Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Van verticaal naar horizontaal toezicht”

Datum: 09-2013
Publicatie: 08-2013. Bosma, R. & Molenkamp, A. (2013). “Van verticaal naar horizontaal toezicht”. TPC, 11, (4), 4 - 12.

“Is overschakelen afdwingbaar?”

Met de overschakeling van verticaal naar horizontaal toezicht moet de werkwijze van de toezichthouder drastisch worden aangepast. De toezichthouder zal zijn inspectieattitude moeten inruilen van een aanpak waarbij wordt uitgegaan en gesteund op het normenkader dat de “onder toezicht gestelde” organisatie vooronder meer voor haar stuur- en verantwoordingsinformatie hanteert. Dit in tegenstelling tot het klassieke toezicht, waarbij de toezichthouder uitgaat van het normenkader zoals dat door de politiek was opgelegd.

Lees verder

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl