Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Naar een geloofwaardige interbestuurlijke verantwoording”

Datum: 07-2013
Publicatie: 06-2011 Bosma, R. & Molenkamp, A. (2011). “Naar een geloofwaardige interbestuurlijke verantwoording”. TPC, (06), 36.

Dit is het tweede artikel in de reeks van drie over de ontwikkelingen die er bij de overheid op het gebied van het interbestuurlijke systeemtoezicht plaatsvinden. De toenemende overdracht van taken vanuit de rijksoverheid naar lagere overheden heeft vooral ook veel effect op de planning-, control- en verantwoordingscycli bij de verschillende overheden.

Lees het artikel hier

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl