Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Wat valt de controller te verwijten?”

Datum: 01-2014
Publicatie: 06-2013. A. Molenkamp. (2013). “Wat valt de controller te verwijten”. Tijdschrift Controlling, (06), 27.

Onderzoek door de AFM heeft uitgewezen dat de BIG4-kantoren, korte tijd voor het per 1 januari 2013 ingaan van de nieuwe Accountancywet, adviescontracten bij controle-cliënten hebben afgesloten. De AFM afficheert dat als onethisch gedrag; de BIG4 hebben niet naar de geest doch naar de letter van de wet gehandeld. De afgesloten contracten openden namelijk de weg om de adviesrelatie met de betreffende cliënten nog jaren te kunnen bestendigen; iets dat de wetgever juist probeerde te verhinderen.

Deze column gaat in deze vooral in op de rol van de controller; ervan uitgaande dat juist concerncontrol een essentiële functie dient te vervullen in de relatie naar de extern accountant, in het bijzonder bij het aangaan van substantiële verplichtingen.

Lees de volledige column van Molenkamp hier.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl