Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Waarom wordt het evaluatierapport Auditdienst Rijk niet openbaar gemaakt?”

Datum: 02-2017
Publicatie: 01-2017. G. Hovinga & A. Molenkamp. (2017). “Waarom wordt het evaluatierapport Auditdienst Rijk niet openbaar gemaakt?”. CM: 22 januari 2017.

De vorming van de Auditdienst Rijk (ADR) in 2012 vloeide voort uit een passage in het regeerakkoord van Rutte I over de centralisatie van bedrijfsvoeringsactiviteiten. Daaronder werden ook de “auditdiensten” begrepen. Tot onze verbazing interpreteerde het Ministerie van Financiën dit begrip “auditdiensten” niet als “interne accountantscontrole”, doch gaf daaraan een zodanig brede uitleg dat Financiën invloed kreeg op de interne aansturing van de departementen.
Nu de ADR begin 2016 is geëvalueerd meenden we eindelijk antwoord te krijgen op de vragen die we over de intenties en beweegredenen van Financiën hebben. Edoch: de openbaarmaking van het rapport blijft uit!
Hieronder alvast maar onze vragen…

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl