Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

Naar de letter, naar de geest, of toch weer commercie?

Datum: 11-2009
Publicatie: 11-2009. Molenkamp, A. (2009). “Naar de letter, naar de wet of toch weer commercie?”. Tijdschrift Controlling, (11), 25.

Door KPMG als externe accountant wordt bij haar cliënten aangeboden om naast de externe certificering ook internal audit activiteiten te ontplooien. Een aanbod dat op morele gronden verwerpelijk is.

Bekijk de PDF: Naar de letter, naar de geest, of toch weer commercie?

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl