Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Columns /

“Hoedt u voor de managementletter.”

Datum: 03-2013
Publicatie: 01/02-2010. Molenkamp, A. (2010). “Hoedt u voor de managementletter”. Tijdschrift Controlling, (1/2), 25.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd het concept van de managementletter ontwikkeld; een bericht van de controlerend accountant aan haar opdrachtgever over een aantal mogelijke verbeterpunten in de administratieve organisatie. De toegevoegde van de managementletter als uitvloeisel van de natuurlijke  adviesfunctie van de externe accountant is de laatste decennia echter ingrijpend van karakter veranderd. Tegenwoordig duidt de extern accountant in haar brief ook op de oplossingsrichtingen die het geconstateerde deficit het hoofd moeten bieden; oplossingen waarvoor de adviestak van deze extern accountant zou kunnen worden ingezet. De managementletter als commercieel instrument heeft daarmee haar intrede gedaan.

Bekijk ook de volledige column in PDF-vorm: Hoedt u voor de managementletter

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl